Tal dia com avui de l'any 1936, fa 81 anys, el Govern de la Generalitat aprovava la llei de divisió territorial de Catalunya, que establia trenta vuit comarques, agrupades en nou vegueries. D'aquesta manera es donava resposta a la vella aspiració de la societat catalana de recuperar la divisió territorial històrica que havia estat liquidada després de l'ocupació borbònica del 1714. Per tal d'adequar el mapa històric català a la nova realitat del segle XX, l'any 1931 es va crear una ponència, dirigida pel conseller Ventura Gassol i pel geògraf Pau Vila i constituïda per vuit membres representants de tots els territoris i de totes les tendències polítiques presents a les institucions.

La primera fase de treball de la ponència va consistir a elaborar una enquesta adreçada a tots els ajuntaments del país, recollir-ne els resultats i traçar un primer esbós. L'enquesta va permetre dibuixar un mapa que contenia setanta comarques, algunes amb importants enclavaments territorials a l'interior d'altres, i una minoria que no tenien una extensió territorial ni una massa de població que en justifiqués l’existència. La impossibilitat d'aplicar aquest mapa va impulsar el pas següent: la localització dels centres de mercat del país i el traçat de la seva àrea d'influència. Completada aquesta fase, es va superposar el resultat als mapes històrics de 1714 i al de l'enquesta de 1931-1932.

L'agrupació territorial en vegueries tenia, també, el propòsit de suprimir les diputacions creades amb la divisió imposada pel Govern espanyol el 1833, que havia esquarterat Catalunya en quatre províncies sense cap criteri històric, geogràfic, social, econòmic ni cultural.  El desplegament de la llei preveia la transferència de competències dels organismes provincials a les vegueries. D'aquesta manera, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i la Catalunya central recuperaven la gestió dels seus propis territoris. La comarcalització no es faria efectiva a causa de la Guerra Civil i el triomf del bàndol franquista, que la va liquidar tal com 225 anys abans ho havia fet el primer Borbó.  

 

Imatge principal: Mapa de la divisió comarcal de Catalunya del 1936 / Font: Viquipèdia