La patronal Pimec, que presideix Josep González, defensa la conveniència d'un "referèndum acordat" amb el Govern central i també "complir amb la legalitat" davant el referèndum de l'1 d'octubre, encara que al mateix temps apel·la a les pimes a afrontar possibles discrepàncies amb els seus treballadors per aquest assumpte des de l'"entesa i la concòrdia". En un comunicat del seu Comitè Executiu amb motiu de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, Pimec no es pronuncia directament sobre el referèndum, però fa una sèrie de consideracions a propòsit d'aquesta cita i apel·la al diàleg entre els governants.

"A Pimec sempre hem defensat el dret a decidir, el qual hauria de ser exercit mitjançant un referèndum acordat amb el Govern central, dins d'un entorn de seguretat i certesa jurídiques, necessari per a les nostres empreses", argumenta la patronal. "No obstant això, constatem que la situació actual és conseqüència d'un progressiu deteriorament de les relacions entre Catalunya i Espanya, que venim denunciant des de fa anys, i que els governants i representants polítics haurien d'haver previst i solucionat. En canvi, desgraciadament sol hem assistit a un pols continu que no ha generat cap dinàmica de solució", afegeix. 

En aquesta línia, Pimec apunta que "una àmplia majoria dels catalans ha expressat la seva voluntat d'exercir el seu dret al vot, i aproximadament la meitat d'ells ho vol fer a favor de la independència, quan fa pocs anys aquesta qüestió no es plantejava d'aquesta forma tan àmplia". "Aquesta és una realitat que s'hauria d'haver tingut en compte. Cal complir amb la legalitat, però no es poden obviar els sentiments", remarca la patronal catalana, que alerta de què "aquesta complexa situació, que no té precedents, fa difícil que les pimes i els autònoms, la societat catalana i les futures generacions puguin afrontar amb garanties els reptes que li planteja la necessitat de millorar la seva productivitat i competitivitat".

En última instància, també subratlla que "el Comitè Executiu de Pimec, des del màxim respecte a totes les posicions individuals, entén que l'esperit de diàleg i de bona entesa han de marcar definitivament l'agenda i presidir les actuacions dels governants, representants polítics, institucions i ciutadans."

Les consultes

Pimec assegura que ha rebut "moltes consultes d’empreses i professionals autònoms amb dubtes concrets respecte al referèndum de l’1 d’octubre convocat pel Govern de la Generalitat i les posteriors sentències del Tribunal Constitucional, que suspenen, entre d’altres qüestions, la consulta."

Davant d'això, l'organització empresarial aconsella que "en l’àmbit laboral i davant de qualsevol situació de discrepància entre la posició de l’empresa i la del treballador, i atesa l’excepcionalitat de la situació, des de Pimec recomanem que s’arribi en cada cas particular a acords puntuals mitjançant un diàleg guiat per l’entesa i la concòrdia".

"Pimec és una organització que representa els interessos de les pimes i els autònoms de Catalunya, amb diversitat de sensibilitats i opinions. Sempre hem mantingut i mantindrem una posició de tolerància i respecte vers els diferents plantejaments que conviuen dins de la nostra confederació", es conclou.