Gas Natural Fenosa ha firmat un préstec amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per un import total de 200 milions d'euros, que el grup energètic destinarà a finançar part del seu pla d'inversions recollit en la visió estratègica 2016-2020. El crèdit concedit per l'ICO tindrà una durada de 12 anys, incloent-ne dos de carència, a comptar des de la data de la firma del préstec. Amb aquesta operació, l'entitat de crèdit dóna suport novament a Gas Natural en el seu procés d'expansió nacional i internacional.

El nou préstec subscrit amb l'ICO contribuirà a fer possible el pla d'inversions de la firma, recollit en la seva visió estratègica i que contempla una inversió de 14.000 milions d'euros entre 2016 i 2020, amb un enfocament especial en el creixement en xarxes de distribució i en generació amb energies renovables. Les inversions permetran a la companyia augmentar en 3,6 milions els seus punts de subministrament de gas i electricitat i incrementar el seu parc de generació en 3,5 GW.

El nou finançament complementa les dues emissions de bons per import de 2.000 milions d'euros a terminis de set i deu anys realitzades durant el primer semestre de 2017, així com el finançament firmat amb el BEI el passat 3 de juliol per 450 milions d'euros.