Les empreses catalanes han obtingut uns resultats millors que els de la resta d'Espanya el 2016, tant en vendes com en rendibilitat, segons el VIII Diagnòstic Financer de l'Empresa Espanyola realitzat conjuntament per la patronal Cepime i EADA Business School. Segons l'autor de l'informe, Rafael Sambola, el comportament de les empreses catalanes ha sigut "més favorable" que el de les de la resta de l'Estat. Tot i això, s'ha deixat constància que la situació econòmica de les empreses espanyoles ha "millorat significativament" en aquest 2016 amb un increment positiu de les vendes, la facturació o la rendibilitat. 

Eada Cepyme

En comparació, l'increment mitjà de les vendes per a les empreses catalanes és del 5,7% el 2016 per damunt del 3,7% del conjunt de l'Estat espanyol. Un altre indicador que també mostra aquesta diferenciació és el de la rendibilitat econòmica: 7,6% en el cas de les companyies catalanes i 7% en el de les espanyoles. De fet, el 87% de les empreses catalanes han obtingut beneficis mentre que només el 13% han declarat pèrdues en l'exercici. En relació amb les perspectives d'ocupació, el 42% de les empreses catalanes preveuen que incrementaran la seva plantilla mentre que aquest percentatge baixa al conjunt de l'Estat fins el 37%. La vicepresidenta de Cepime i presidenta de Fepime Catalunya, Maria Helena de Felipe, ha indicat que per a Catalunya el "punt més negatiu" ha estat la morositat que ha tancat l'any en un 2,3% davant del 3% de la resta d'Espanya.

En termes generals, l'estudi destaca la consolidació de les vendes i els resultats del 2016, l'obtenció d'una rendibilitat econòmica creixent, el paper protagonista de les empreses exportadores per a l'economia i la generalització de mesures de gestió empresarials més pensades per al mitjà que per al curt termini. Sambola també ha assenyalat que el major cost de la crisi econòmica ha estat la destrucció de 107.490 empreses durant el període entre 2008 i 2016. Sobre això, considera que no pot ser reparat només amb la promoció d'emprenedors, ja que creu que "difícilment" cobrirà "la pèrdua d'experiència, de volum d'empleats i productes" que aquestes oferien. Han desaparegut 68.000 empreses que tenien entre 1 i 9 treballadors, 34.585 empreses que donaven feina entre 10 i 49 treballadors i 4.905 empreses amb entre 50 i 240 empleats.