El BBVA ha guanyat 2.306 milions d'euros en la primera meitat de l'any, un 26% més que en el mateix període de 2016, pels menors sanejaments, la bona evolució dels ingressos i la moderació de la despesa. En un comunicat remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el conseller delegat de BBVA, Carlos Torres, assenyala que aquests comptes "confirmen les bones tendències del començament d'any tant en els resultats financers com en transformació i creació de valor per a l'accionista".

Del conjunt del benefici net, el banc ha obtingut 1.080 milions a Mèxic, que es manté com el principal impulsor dels comptes del grup, per sobre d'Espanya, on ha guanyat 670 milions amb l'activitat bancària, xifra a què cal restar els 191 milions que va perdre la seva àrea immobiliària Non Core Real Estate. Ambdues xifres han donat un resultat global per a Espanya de 479 milions. BBVA ha tancat juny amb una retallada de gairebé el 3% en els dipòsits dels clients, que han quedat en 394.626 milions, mentre que el total dels recursos dels clients ha sumat 531.670 milions, gairebé un 1% menys.

La competència

BBVA confia que Espanya aporti aviat una quarta part dels resultats del grup, ajudat en part pel dinamisme de l'economia i la captació de clients, en alguns casos del Banc Popular. Durant la roda de premsa de presentació dels comptes, Torres s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats però considera que "no ha d'estar gaire lluny el moment en què Espanya pugui aportar una quarta part dels resultats".

A més, ha destacat que BBVA està creixent en clients al país i "lògicament" alguns procediran del Banc Popular perquè, malgrat la seva integració en el Banc Santander i la reducció del nombre d'entitats financeres, segons la seva opinió, hi continua havent competència. Aquesta mateixa competència es deixa veure en l'oferta d'hipoteques, amb "taxes d'interès de les menors del món", en la qual cada entitat segueix la seva pròpia estratègia i no pensa que vagi a canviar amb l'aprovació de la nova llei hipotecària.

Segons el banquer, després que es tramiti el text, "el normal és que puguem continuar oferint bons productes als clients amb més seguretat jurídica". I encara que aquests productes s'ofereixen per diferents canals, Torres insisteix que les sucursals no desapareixeran perquè és una part "fonamental" de la relació amb el client. "Hi ha determinades gestions que el client sempre voldrà fer en una oficina", ha admès el conseller delegat de BBVA, que d'altra banda ha insistit que el focus de l'entitat està en el creixement orgànic, encara que això no treu perquè si sorgeixen oportunitats el banc les analitzi.

Recompensa a l'esforç

En aquests sis mesos "es va fer patent l'esforç realitzat en contenció de costos mitjançant els plans d'eficiència i la materialització de certes sinergies", que va permetre que la ràtio d'eficiència s'ubiqués per sota del llindar del 50%, es remarca des de l'entitat. En aquest context, el marge net ha augmentat un 8,6% i s'ha assolit els 6.407 milions. En termes de solvència, BBVA ha generat 20 punts bàsics de capital en el semestre. A tancament de juny, la ràtio CET1 fully-loaded ha assolit nivells de l'11,10% en línia amb l'objectiu de l'11%. Segons l'entitat, aquesta ràtio incorpora l'impacte negatiu de la compra del 9,95% addicional a Garanti (operació que es va tancar al març).

El crèdit a particulars i pimes ha baixat el 2%, fins a 424.405 milions, amb una taxa de morositat del 4,8%, millor que el 5,1% d'un any abans i una cobertura per a insolvències del 71%, davant el 74% de juny de 2016. Els dipòsits han retrocedit un 2,6% i s'han quedat en 398.499 milions, mentre els recursos totals s'han reduït un 1,2% i s'han situat en 533.789 milions. Quant a la solvència, la ràtio de capital de màxima qualitat CET 1 "fully loaded", comptant amb tots els requisits de Basilea II, ha tancat juny en l'11%, lleugerament per sobre del 10,7% de l'any anterior. La ràtio de palanquejament fully-loaded s'ha situat en un 6,8%, el millor entre les entitats europees amb les quals es compara.

Quant als principals marges del compte, el d'interessos -que mesura els ingressos- s'ha situat en 8.803 milions d'euros després de créixer un 5,2%, ajudat pel creixement del 4,5% de les comissions, afavorit per la recuperació de l'activitat en els negocis a l'engròs. El marge brut -que incorpora les comissions- ha assolit 12.718 milions després de créixer el 4%, gràcies al creixement dels ingressos recurrents.

Per àrees de negoci, a més d'Espanya, el BBVA ha guanyat 297 milions als Estats Units (un 66,4% més); uns altres 374 milions a Turquia (15,3%); 1.080 milions a Mèxic (11,6%) i uns altres 404 milions (2,7%) a Sud-amèrica. L'entitat contínua elevant la seva base de clients digitals, que a tancament de març sumaven 19,9 milions, un 22% més que un any abans, dels quals 14,5 milions van interactuar amb el banc a través del mòbil, un milió més que en el trimestre anterior i un 42% més que un any abans.