Trump, Brasil...la volatilitat sempre arriba disfressada i si més no se l'espera. Igual com en els dos últims anys, la presa de beneficis que hem vist aquests últims dies s'està relacionant amb temes polítics: la corrupció al Brasil i la falta de direcció als EUA.

Però sempre que hem vist pics de volatilitat "polítics" la durada ha estat molt limitada en el temps. L'única raó que veiem per a aquesta baixada és la reacció lògica de molts inversors de materialitzar alguns beneficis una vegada que s'ha arribat al final de la temporada de resultats i que caldrà esperar unes setmanes a què hi torni a haver notícies rellevants.

Però cal recordar que ha estat un bon inici de l'any quant a evolució de resultats de les empreses (BPA +29% en l'euro stoxx i +15% en el S&P500).

Si comparem les esmentades pujades de beneficis amb la revalorització del 8-10% que han tingut de mitjana els índexs europeus, la valoració dels mercats hauria millorat en la mesura aquesta tendència dels beneficis es mantingui en tot l'any.

El P/E 2017 dels índexs europeus està al voltant de 15x i el dels EUA al voltant de 18x. No veiem grans variacions amb les valoracions que hi havia fa uns mesos.

Tanmateix si és cert que seria bo tenir evidències que el bon to econòmic continua, sobretot a la Xina i els EUA on alguns si apunten a certa debilitat en el primer trimestre.