Excuses "americanes" per prendre beneficis. Les fortes pujades que portem acumulades l'any a alguns índexs, sumat que ja ha acabat la temporada de publicació de resultats, són un bon caldo de cultiu perquè al millor dubte es produeixi una presa de beneficis.

Ahir vam veure una clara reducció de l'exposició als actius de risc, ja que les rendibilitats del deute de països core, or i valors defensius van pujar a costa de baixades en d'altres.

Les intrigues polítiques als EUA, han incrementat els dubtes que el camí per a l'execució de les promeses de Trump sigui fàcil, i aquestes polítiques van ser un dels drivers per a la pujada del mercat des de finals de 2016.

Fins i tot les probabilitats que la FED apugi tipus en aquest entorn d'inestabilitat política als EUA s'han reduït. Continuem pensant que el suport fonamental de la macro i els resultats són el principal suport de la borsa, però que no seria estrany que el mercat consolidi durant unes setmanes.

Aprofitaríem aquest entorn per augmentar pes en valors atractius (veure les nostres llistes de valors favorits) que pateixin més la correcció.