Bones notícies macro a la UEM, però mals resultats a Espanya. Ahir vam tornar a veure una certa presa de beneficis a les borses i als bons perifèrics.

Les bones dades de comandes de subsidis als EUA, van incrementar les possibilitats que la FED apugi tipus en la seva reunió de juny, i això sempre produeix certa volatilitat. El curiós és que el deute que més es va moure va ser l'europea, més que l'americana.

A part d'això, la sessió va destacar per un descens en l'Ibex major que a les altres borses, ja que van sortir un grup de resultats per sota de les expectatives, entre els quals destaquem Telefónica i Dia. En ambdós casos, la desviació sobre l'esperat no justifica la caiguda que vam veure en els valors, però és normal que després de fortes pujades, qualsevol excusa sigui bona per prendre beneficis.

Pel costat macro tanmateix, l'informe de la Comissió Europea, encara que no va modificar gaire les seves estimacions anteriors, apunta que la UEM continuarà el seu cinquè any de creixement del PIB.

En concret ha pujat la seva previsió de creixement del PIB per a 2017 des de l'1,6% a l'1,7% i manté la seva estimació de 2018 en 1,8%.

Tanmateix destaca els desequilibris que encara existeixen com l'alt atur i l'escàs guany de productivitat que s'esperen l'any, que limiten la pujada de salaris i per tant posen un fre al consum privat.