Consolidació normal. Les apostes ja estaven fetes divendres i per això encara que els mercats europeus es van mantenir sòlids i a prop dels màxims des de mitjans de 2015, ahir no es van incrementar els guanys, simplement per un moviment lògic de consolidació.

Els índexs de volatilitat van tornar a caure i la macro va continuar recolzant, tal com vam veure al matí, amb les bones dades de comandes de fàbriques a Alemanya. Els mercats europeus van ser de més a menys el dia, ja que els sectors més cíclics i industrials es van veure afectats a la baixa, per les males dades de sector exterior xineses, que sempre pesen en mineres i industrials.

Alguns sectors defensius com les telecomunicacions i les empreses de consum van pujar, ja que alguns inversors estan provant de protegir els forts guanys als sectors financer i cíclic, augmentant el pes de les defensives.

També es va veure cert moviment de reversió en el deute, amb un rebot en la rendibilitat dels perifèrics, ja que havien corregut molt en els últims dies.

Sense moltes dades macro fins a final de la setmana, quan es publicaran els IPC dels EUA i d'Alemanya així com el seu creixement del PIB en el primer trimestre, els propers dies estaran dominats de nou pels beneficis empresarials, la qual cosa podria animar noves alces, ja que els continuem esperant bons.

Una altra cosa serà a finals de mes quan una vegada finalitzada la temporada de resultats si podem veure una consolidació.