Positiva reacció dels mercats de risc al desenllaç de les eleccions franceses. Una vegada aclarida un de les incerteses més importants de l'any, els actius que més pressionats estaven per les mateixes van ser els que més van reaccionar, entre ells van destacar el sector financer francès i els diferencials de deute dels països perifèrics a la UEM.

I ara què? Les pròximes referències significatives per als mercats seran l'avenç en les polítiques fiscals de Trump i les pròximes reunions dels bancs centrals a la UEM i als EUA, els pròxims 27 d'abril i 3 de maig respectivament.

Respecte a la política fiscal als EUA, els últims comentaris del president en el sentit que aquesta mateixa setmana anunciaria els eixos de la reforma fiscal, poden revifar l'"inflation trade", però atesa la dinàmica de la política americana, l'impacte real de les mesures pot ser un tema de 2018.

La qual cosa és positiu segons la nostra opinió, ja que l'evolució econòmica de 2017 serà de creixement sense aquestes mesures i aquestes el que faran serà prorrogar el cicle, encara més.

La reacció d'ahir de més pujada de les borses europees és la que esperem almenys per a la primera part de l'any. La recuperació de l'euro, en teoria no beneficia a les empreses europees, però si pot continuar afavorint un transvasament de fons dels EUA a Europa.

En tot cas el veritable driver dels mercats ha de continuar sent l'augment de resultats i en aquest sentit les estimacions de creixement d'un 15% del BPA a Europa i del 21% a Espanya per a 2017 suposen un sòlid suport.