L'economia americana creix amb força i sense excessives tensions de preus: El mercat de deute va reaccionar ahir amb escasses pujades de rendibilitat a les dades de l'economia americana. El creixement del PIB del 3T als EUA va ascendir al 3,5%, superant les previsions de 3,3% i l'estimació prèvia del 3,2%.

Aquest creixement trimestral incrementa la taxa interanual a l'1,7% davant l'1,3% en el 2T. Això significa que el PIB nominal està creixent a taxes del 5%. Amb aquestes dades l'estimació de creixement de l'any al voltant del 2% el 2016 és assequible, només hauria de créixer un 1,7% en el 4T.

Aquest creixement es va basar en un augment del consum privat del 3% (estimat 2,8%), però també la inversió privada i la despesa pública hi van contribuir, a més les exportacions van créixer un 10%.

Tanmateix, mentre que el consum va mostrar el comentat creixement, gràcies a la baixada de l'atur, el consum personal només va créixer un 0,2% el novembre, per sota del 0,3% esperat, i això es va deure a una baixada de salaris (del 0,1% el novembre davant el +0,5% el mes anterior) que va portar l'ingrés personal de novembre a créixer un 0,0% davant el 0,5% del mes anterior i el 0,3% esperat.

Això vol dir que l'ingrés personal en termes reals i després d'impostos va baixar per primera vegada des del 2013.

D'altra banda, les existències de petroli americanes van pujar la passada setmana, el que va contribuir que el preu del cru Brent es mantingui per sota de 55USD. Treball i petroli, dos importants components de la inflació que es mantenen sense fortes tensions i que refreden una mica l'anomenat "reflation theme" almenys de moment.

La rendibilitat del bo americà es manté sense gaires canvis malgrat el fort creixement. Les borses europees es mantenen amb un millor comportament relatiu que les americanes l'últim mes.

A cinc sessions del tancament de l'any ja no s'han d'esperar grans moviments, el que ja s'ha traduït en sessions com la d'ahir en un baix volum de negoci.