Tranquil·litat als mercats: Sessió en la qual es van registrar pujades generalitzades als mercats borsaris d'Europa, encara que limitades (IBEX +0,1%, Euro Stoxx +0,14%). Al mercat deute tampoc no hi va haver grans moviments, amb les rendibilitats a l'alça del bo espanyol (0,9 p.b), el portuguès (3,9 p.b.) i l'italià (2,4 p.b) i a la baixa en el cas de l'alemany (1,5 p.b.).

Prossegueixen les discussions per a la recapitalització de la Muntanya del Paschi, les necessitats de capital del qual són més grans de les inicialment previstes (EUR 8.800m vs EUR 5.000m), pel que el govern italià injectarà EUR 6.500m i la resta provindrà de la conversió de deute en accions.

En el costat macro es va publicar l'índex de confiança del consumidor de la Conference Board que va ascendir el desembre a 113,7, millor del previst (109) i per sobre de la dada anterior (109,4). Avui coneixerem les vendes minoristes a Espanya de novembre on s'espera certa acceleració respecte a la dada anterior (3,1% vs 2,2%).