El congrés sobre universitats que es va celebrar la passada setmana a Segòvia va donar lloc a diferents estampes ressenyables per a la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, però possiblement, la que més la va impactar va ser contemplar estorada com el rector d'una universitat espanyola la interpel·lava sorprès: "Escolta! Que bé parles castellà!".

La perplexitat de Meritxell Ruiz no va fer més que créixer quan el rector en qüestió després d'observar en la identificació el nom de la consellera va concloure amb un: "Ah! Deu ser pel cognom!".

La responsable d'Ensenyament va haver d'aclarir la dada biogràfica, explicant al rector que el seu pare és d'Andalusia però a casa seva parlen en català, i enfilar tot seguit l'aclariment davant del garbuix que el responsable universitari acabava d'exhibir sobre la situació lingüística a Catalunya.