El Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, que es pot consultar al web pactepelreferendum.cat, s'ha realitzat en un total de 12 idiomes. Aquest fet el converteix en un document multiplurilingüe amb escassos precedents, representatiu tant de la varietat idiomàtica existent a Catalunya com de la voluntat de projecció europea i global del procés.

El text s'ha publicat en català, castellà, aranès (les tres llengües oficials a Catalunya), a més del gallec i l'eusquera (les altres llengües cooficials de l'Estat espanyol); francès, alemany, anglès i italià; àrab, amazic (o berber, llengua del poble amazic) -que, a més, s'ha publicat en versió alfabètica amazic i llatina-, i xinès.

La publicació de les diferents versions lingüístiques del manifest ha estat possible mercès a la col·laboració desinteressada de diversos especialistes, entre els quals la diputada de la CUP Mireia Boya, que ha facilitat l'edició en aranès.