El procés sobiranista té una importància cabdal en la vida de bona part dels catalans, amb una certa incidència en les seves actituds socials, tant pel que fa als independentistes com als unionistes. Amb tot però, d’aquí a que les motivacions polítiques afectin a pitjor la vida sexual dels catalans en va un tros, malgrat s’hagi difós un informe que provaria que l’actual situació política afecta de forma contundent la libido catalana. Coses de publicar segons quines notícies en 28 de desembre, dia dels Innocents, casualment, l’únic dia de l’any que obre el reputat restaurant Mandalín.

Estrelles Miguelín El Mandalín: contes xinesos Miquel Espinet i Eulogi Bordas