El Programa de la Diputació de Barcelona, Transicions Educatives, promou mesures formatives adreçades a aquells joves que no han pogut superar l’educació secundària obligatòria o bé, que havent abandonat els estudis prematurament, volen reprendre els seus itineraris formatius.

Existeix un abandonament escolar prematur del 18% i una desocupació juvenil superior al 50% entre els joves de 16 a 19 anys

El Programa, presentat per Rafael Homet, diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, té un pressupost de 1.700.000€ pel curs 2017 – 2018 i consta d’una oferta de recursos econòmics que inclou l’acompanyament tècnic i formatiu. S’integren les dues línies actuals de suport financer als cursos de preparació per a l’accés als cicles formatius (ACCÉS) i als programes de formació i inserció (PFI).

Transicions educatives fa referència a les polítiques de formació i orientació educativa que tenen com a finalitat garantir trajectòries personals i professionals exitoses, oferint suport en els moments de transició entre etapes i entre col·lectius amb més dificultats. 

El Programa representa un pas endavant per reduir l’abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona

El diputat d'Educació Rafael Homet a la presentació del Projecte Transicions Educatives  Diputació de Barcelona

Homet, durant la seva intervenció va afirmar que “aquest programa es dirigeix de ple contra l’abandonament escolar prematur, una de les principals preocupacions educatives expressades pels municipis ja que tothom, té dret a una segona oportunitat”. Va afegir que “des de la corporació es vol ampliar la cobertura al total de la demarcació”.

Reconnexió amb el sistema educatiu

El Programa té com a finalitat reforçar l’actuació dels ajuntaments i de les escoles municipals de persones adultes per oferir noves oportunitats i facilitar així la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu. Un fet que millorarà els nivells competencials, les qualificacions professionals i promourà l’educació dels beneficiaris.

El projecte està emmarcat en el Pla d’Orientació de suport a les transicions educatives impulsat l’any 2014 per la Diputació de Barcelona

El projecte s'ha dissenyat en un marc del treball conjunt amb els ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és ampliar el seu abast i millorar-ne els seus resultats, cercant alhora, la màxima complementarietat i aprofitament dels recursos públics.

En un futur, aquest nou programa es concep de manera que es pugui anar ampliant amb noves línies que reforcin l’objectiu d’ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i facilitar així, les possibilitats d'èxit personal i professional.

Una nova oportunitat

El nou Programa, definit per reforçar els moments de transició i als col·lectius amb més dificultats, busca oferir noves oportunitats per facilitar la continuïtat dels estudis i garantir l’assoliment de nivells competencials i qualificacions professionals, que assegurin el desenvolupament de projectes personals i professionals. 

Els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, són promoguts a través de les escoles, aules o serveis locals de formació de persones adultes. Els programes de formació i inserció compten amb l’acreditació del Departament i, en el cas dels Plans de Transició al Treball, compten també amb el seu cofinançament.

Transicions Educatives s’adreça als ajuntaments, consells comarcals i entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona

iStock 521613402

El Programa de Transicions Educatives està adreçat a ajuntaments, consells comarcals i altres entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona (excepció de la ciutat de Barcelona), finançant despeses relacionades amb:

  • La realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mig i grau superior.
  • La realització de programes de formació i inserció en la modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP).
  • La realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT).

L’acompanyament tècnic i la formació adreçada als docents i tècnics municipals, completen el suport del Programa.

Els antecedents

L’any 2009, els antecedents d’aquest programa es van iniciar amb la posada en marxa d’una experiència pilot amb 7 ens locals que, aquest curs 2016 – 2017, ha arribat a 70.

Els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, estan adreçats a aquelles persones que volen iniciar estudis de formació professional de grau mig i grau superior. Sense comptar amb la titulació necessària no hi poden accedir directament i, per tant, han de superar una prova específica. El curs 2016 – 2017, 40 ens locals han ofert a través de les escoles municipals de persones adultes i amb el suport de la Diputació de Barcelona, més de 2.000 places.

Els darrers 8 anys, 11.200 persones han participat als cursos organitzats pels ajuntaments i les escoles municipals de persones adultes de la demarcació de Barcelona

student 849825 960 720

A 20 d'aquestes escoles, els alumnes han rebut assessorament en la definició de plans personalitzats per donar continuïtat als estudis un cop superada la prova a través del projecte Full de Ruta. Un projecte d’orientació educativa impulsat per la Diputació de Barcelona des del curs 2014-2015 i que, juntament amb l’Oferta de suport a Fires i Jornades d’Orientació al Territori i “la Maleta de les Famílies”, formen part del Pla d’Orientació de suport a les transicions educatives.

Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves que no han superat l'educació secundària obligatòria i volen tornar al sistema educatiu a través de cursos basats en mòduls de formació bàsica i professional que inclou accions de seguiment i orientació. El curs 2016-2017, 30 ens locals han ofert aquests programes amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquests cursos, tot i que atorguen un títol professional i una certificació de professionalitat, busquen millorar les possibilitats d’aprovar la prova d'accés a cicles formatius de grau mig i l’obtenció del graduat d'educació secundària obligatòria.