La Fundació Gas Natural Fenosa ha creat un programa de voluntariat corporatiu per tal de donar suport i atenció a les persones amb risc de pobresa energètica.

El programa s’emmarca dins del nou Pla de Vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa, que té com a objectiu donar suport i atendre les peticions de famílies amb risc de vulnerabilitat perquè puguin solucionar els dubtes relacionats amb l'energia el més ràpid possible i mitigar l'impacte en la societat de la vulnerabilitat energètica.

El projecte neix fruit de la col·laboració amb entitats del Tercer Sector que disposen de projectes o iniciatives relacionades amb la pobresa energètica i que treballen directament amb col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.

17.03.29GNFvoluntarios vulnerabilidad (1)

Assessors especialistes en energia

Per tal de donar el millor servei d'assessorament, els voluntaris i voluntàries del Pla de Vulnerabilitat són els mateixos treballadors de Gas Natural Fenosa. D'aquesta manera, es pot oferir un servei d'assessorament integral en cerca de la millor solució per a cada situació particular. “A les entitats hi acudeixen persones vulnerables amb diferents realitats socials i els treballadors socials no poden ser especialistes en tots els àmbits, necessiten partners a qui consultar els seus dubtes”, explica Ramón Rubio, voluntari de la Fundació.

L'objectiu és que les persones amb risc de vulnerabilitat siguin autònomes i entenguin quines possibilitats tenen

La Fundació col·labora directament amb entitats de tot l'Estat Espanyol que coneixen el dia a dia de les llars més necessitades i amb risc de vulnerabilitat per pobresa energètica, facilitant l'assessorament i proporcionant instruments i materials per la implantació de pràctiques eficients als diversos habitatges.

17.03.29GNFvoluntarios vulnerabilidad (36)

“El suport que les famílies reben de les entitats socials és una ajuda integral en molts aspectes i nosaltres hi aportem el nostre gra de sorra en l'àmbit energètic. Crec que realment estem ajudant a la gent”, afegeix Carmen Mateos, treballadora de Gas Natural Fenosa i membre de l'equip de voluntaris.

Els voluntaris del programa revisen cada cas amb els treballadors socials de les entitats del Tercer Sector, els ajuden a interpretar les factures, expliquen les diferents possibilitats de contractació i facturació amb l'objectiu que els afectats siguin autònoms i entenguin quines possibilitats tenen.

17.03.29GNFvoluntarios vulnerabilidad (18)

Compromís amb la pobresa energètica

Deu treballadors han estat els encarregats de posar en marxa el projecte pilot del voluntariat energètic de la Fundació Gas Natural Fenosa i han destinat part del seu temps a l'atenció de persones vulnerables, obtenint resultats “molt satisfactoris”, segons Martí Solà, director general de la Fundació. El pròxim pas és estendre el programa a més treballadors de la companyia energètica, que amb l'ajuda de l’Escola d'Energia Social, creada per la Fundació Gas Natural Fenosa, adquiriran coneixements específics de facturació, eficiència energètica o vulnerabilitat.  

“El voluntariat m'ha donat l'oportunitat d'aplicar el meu coneixement sobre el sector energètic per ajudar directament que les famílies estalviïn”, conclou una de les primeres voluntàries a formar part del projecte, Victòria Sánchez.

17.03.29GNFvoluntarios vulnerabilidad (42)

Tots els empleats de la corporació poden ser voluntaris energètics i la Fundació Gas Natural Fenosa posa a la seva disposició un manual amb els principals dubtes, preocupacions i consultes de les famílies vulnerables, bones pràctiques d'estalvi i com se'ls pot ajudar a trobar les millors solucions.

Contingut realitzat amb la informació de:

gas natural fenosa logo 6 364x182

FLAMA PIXABAY
Branded Content El gas natural, una energia neta i sostenible Jennifer Navarro