La Fundació Gas Natural Fenosa ha presentat el "9è índex d’eficiència energètica a les pimes". Un estudi que s’està elaborant des del 2005 i que permet detectar i analitzar els comportaments i hàbits energètics de les petites i mitjanes empreses.  

L’objectiu és fomentar els hàbits eficients i l’estalvi energètic que se’n deriva

L’objectiu de l’estudi és ser un observatori de l’eficiència energètica de les pimes en l'àmbit nacional i posar a disposició dels usuaris i administracions una eina per fomentar els hàbits eficients i l’estalvi energètic que se’n deriva.

Què és l’índex d’eficiència energètica a les pimes?

L’índex calcula els hàbits d’eficiència energètica i està compost per un màxim de 10 punts, sent 10 el comportament més eficient al qual no ha aconseguit arribar cap de les 2.000 empreses de l’Estat espanyol, de fins a 250 empleats, que s’han tingut en compte a l’hora de fer l’estudi. L’índex avalua els equipaments, la cultura energètica que practica l’empresa i si aquestes disposen d’algun sistema de control general del funcionament energètic.

IMG 1720

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, declara que “els objectius de la Unió Europea van encaminats a aconseguir l’any 2030 un augment del 27% en l’eficiència energètica, en comparació al 1990”. Sobre els beneficis de les pimes respecte a aquest índex, remarca que “l’incentiu de les empreses és ser més competitives que la resta en el moment actual, marcant diferència amb la competència”. Amb això, ha volgut recalcar que aquestes empreses, “el confort que podran oferir als seus clients serà més gran en aplicar aquestes mesures”.

Les pimes espanyoles tenen un potencial d’estalvi energètic del 24,2%

Segons el resultat de l’estudi, el conjunt de les petites i mitjanes empreses espanyoles tenen un potencial d’estalvi energètic del 24,2% de l’energia que consumeixen, 8,8% del qual correspon a estalvi en il·luminació i el 15,4% a la resta d’usos energètics. Amb aquest estalvi, es deixarien d’emetre 9,9 milions de tones de CO2 a l’atmosfera.

Per activitats, és el sector de l’hostaleria, tant els restaurants i cafeteries com els hotels, el que es preocupen en més proporció per portar a terme accions d’estalvi energètic.

La majoria de comunitats autònomes ha incrementat el seu índex d’eficiència energètica des de l’anterior edició, només s’observen descensos significatius a Astúries i Cantàbria. Les Canàries lidera el rànquing amb 6,7 punts sobre 10. 

A Catalunya

Les petites i mitjanes empreses catalanes tenen potencial per a estalviar el 24,4% de l’energia que consumeixen si implementen mesures d’eficiència, fet que suposaria un estalvi econòmic de 913 milions d’euros, que permetria crear 34.172 llocs de treball a les pimes.

Es podrien deixar d’emetre 2,21 milions de tones de CO2 a l’atmosfera

“L’energia que podrien estalviar les pimes catalanes, segons l’estudi, és de 7.868 GWh i permetria deixar d’emetre 2,21 milions de tones de CO2 a l’atmosfera, les mateixes que fan cada any 600.000 turismes”, detalla Martí Solà.

El percentatge d’empreses de Catalunya que diu haver fet alguna optimització de la seva tarifa o ajust de la potència en l’últim any és només del 32,3%, una dada inferior a la de l’Estat espanyol, que és del 36,2%.

IMG 1710

Existeixen un seguit de punts forts i punts febles, entre les pimes catalanes, que demostren quins són aquells hàbits eficients més estesos i en els quals cal treballar per millorar-ne l’eficiència, i contribuir així a tenir més estalvi energètic.

Punts forts
  • El control dels forns en la indústria
  • El control de les calderes en la indústria
  • La climatització de la piscina amb energies renovables per part dels hotels
  • La il·luminació independent de totes les zones de les instal·lacions
Punts febles
  • No disposar d’un sistema de gestió energètica
  • No tenir cap sistema de gestió de qualitat, energia o medi ambient
  • No haver participat en cap programa o subvenció d’eficiència energètica
  • No haver contractat cap auditoria energètica els últims 3 anys
  • El manteniment exclusivament correctiu del sistema d’il·luminació
  • No impartir formació als treballadors en estalvi i eficiència energètica

En comparació amb l’edició de 2015, la tecnologia led s’ha convertit en predominant, passant d’un 22,9% a un 41,7%. El sector que ha implantat més aquesta tecnologia és l’hostaleria, amb un 65,4% de les pimes.

Conclusions de l’estudi

Pel que fa a les conclusions trobem que es manté el creixement sostingut de l’índex d’eficiència energètica des de l’any de la seva creació, el 2005. En la major part de comunitats autònomes ha incrementat l’índex i continua existint un recorregut de millora en l’eficiència energètica, amb l’ús d’equips de monitorització i telemesura.

El 36,2% de les empreses ha elaborat una optimització de tarifa o ajust de potència en el darrer any. Un fet a destacar és que la participació en programes d’eficiència energètica és molt baixa, un punt inferior a l’anterior medició.

Pel que fa a la temperatura de confort, les pimes en milloren la seva eficiència, tot i així el marge de millora és encara molt gran, sobretot a l’estiu. En comparació amb l’edició de 2015, la tecnologia led s’ha convertit en la predominant.

Contingut elaborat amb la informació de:

gas natural fenosa logo 6 364x182

20131104 NEGREGULADOS ESSTECNICOS ESP 12440
BRANDED CONTENT Objectiu: accidents zero Núria Carbó
Lectura contador (1)
BRANDED CONTENT L'energia més a prop Núria Carbó