Cada vegada existeixen més programes i iniciatives destinades a reduir el consum de l’energia, una mesura prioritària per a la nostra societat, atès que la demanda d’energia cada vegada és més gran i, en canvi, és necessari reduir les emissions de CO2 per limitar els efectes del canvi climàtic.

Com es pot millorar l’eficiència energètica?

Fins fa poc, l’eficiència energètica es considerava una qüestió fonamentalment tecnològica. És a dir, utilitzar la millor tecnologia per consumir menys energia. Però cada vegada més, la política energètica és més present en accions socials, com per exemple, en el camp de l’educació. L’eficiència energètica té a veure amb dos factors, en primer lloc, amb la millora de l’ús de l’energia a través de millors tecnologies energètiques i, en segon lloc, amb l’estalvi d’energia mitjançant el canvi de conscienciació del consumidor i del seu comportament. A Espanya, el nivell de coneixement sobre l’eficiència energètica encara és baix. Per aquest motiu, l’educació i la divulgació juguen un paper molt important en la millora de l’eficiència energètica. Al cap i a la fi, de poc serveixen les noves tecnologies si no s’explica a l’usuari com fer-les servir i, sobretot, a utilitzar-les amb responsabilitat.

El paper de la Fundació Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa és una companyia compromesa amb l’eficiència energètica i ho demostra a través de la Fundació Gas Natural Fenosa, una institució sense ànim de lucre fundada l’any 1992. La Fundació orienta les seves activitats a la promoció, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i en la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia. El seu objectiu principal és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

La Fundació actua en diferents àmbits: mediambiental, social, cultural, pedagògic i científic duent a terme, per exemple, seminaris i cursos, realitzant i divulgant estudis, ajudant les petites i mitjanes empreses i col·laborant amb l’administració d’empreses públiques i privades.

La Fundació disposa també d’un equipament cultural situat a Sabadell, el Museu del Gas, que promou activitats vinculades al món de l’energia.

Què és el Museu del Gas?

És un centre cultural que promou activitats culturals i pedagògiques, dirigides a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural del sector del gas i de l’electricitat. Aquest centre combina l’exposició permanent d’una àmplia col·lecció de peces amb l’organització d’exposicions i conferències, un programa educatiu per a les escoles i activitats per a tots els públics a través de cicles de cine i música.

El Museu del Gas està pensat per fomentar la participació i la interacció amb el públic formant part de l’experiència de la visita, amb la finalitat de transmetre el gran impacte que l’energia ha tingut en la societat. L’objectiu, doncs, és promoure entre els nens i els joves l’ús responsable de l’energia gràcies a cinc grans blocs: la sostenibilitat, l’energia, la tecnologia, la història, la societat i el patrimoni.

Una de les activitats més destacades del Museu del Gas és l'exposició mòbil Energytruck.

Què és i sobre què tracta l’exposició Energytruck?

Aquest any 2016, la Fundació Gas Natural Fenosa ha posat en marxa l’exposició mòbil Energytruck, que recorre el territori nacional en un gran camió sostenible. Consisteix en una iniciativa que permet als visitants viure una experiència didàctica, interactiva i amena en l’àmbit de l’energia, el medi ambient i el patrimoni industrial.

Els visitants poden descobrir com el desenvolupament tecnològic ens fa avançar com a societat, subratllant els canvis històrics i l’avenç social que suposa l’arribada del gas i l’electricitat. També poden aprendre com consumir l'energia de manera responsable, i sobretot, mirant al futur per descobrir si serà sostenible o no.

Les activitats que es desenvolupen són conduïdes per educadors especialitzats que transmeten de manera divulgativa els coneixements sobre ciència i tecnologia amb el suport de recursos audiovisuals i multimèdia, com per exemple, amb l'ús de panells informatius.

Des de la posada en marxa de l’exposició, el passat mes de gener, més de 47.000 persones han visitat l'exposició itinerant Energytruck. En total, 18.218 alumnes de grups escolars de primària, batxillerat i formació professional han participat en l'activitat i més de 29.000 persones ho han fet al costat de diferents col·lectius socials o durant les jornades de portes obertes.