Des del començament de la crisi, l'índex de risc de pobresa infantil a Espanya ha augmentat un 33,4%. L'augment del nombre de llars que pateixen la crisi suposa que molts nens pateixin problemes de malnutrició infantil. Juntament a això, des del 2010 hi ha hagut una retallada en beques menjador d'entre el 30 i el 50%.

D'aquesta preocupació va néixer el programa Beques menjador Educo, una iniciativa de l'ONG Educo que té per objectiu garantir com a mínim un àpat  complet i saludable al dia a nens d'educació infantil i primària a Espanya que pateixin una situació familiar o de risc de pobresa que no puguin cobrir el cost del menjador.

"Fa uns tres anys algunes escoles d'Espanya ens van manifestar que la crisi havia provocat una situació complexa en què molts nens i nenes, a causa de la crisi i les retallades en beques menjador durant els últims anys, no podien quedar-se al menjador i tornaven a casa a dinar. A molts d'aquests nens i nenes el menjador escolar els havia garantit l'únic àpat complet, equilibrat i calent del dia. I el fet d'haver de tornar a casa al migdia havia augmentat els índexs d'absentisme escolar de la tarda, ja que els nens no tornaven a classe. Tot això va fer que decidíssim posar en marxa aquest projecte", explica Marifé Escobar, responsable de relacions corporatives d'Educo, que afegeix que actualment "hi ha 2,66 milions de nens en situació de risc o pobresa a Espanya".

menjador2 gas natural

Projecte Beques Menjador d'Educo

Educo treballa des de fa 25 anys pels drets de la infantesa, especialment, pel dret a l'educació, i no només desenvolupa projectes a Espanya, sinó també a 14 països de l'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Així, per exemple, construeix escoles a Cambodja, escolaritza nens i nenes que viuen al carrer a l'Índia, defensa nenes víctimes de maltractament a Bolívia, evita l'abandonament escolar a Nicaragua i altres països, entre altres projectes.

1,9 milions de dinars repartits

Les beques van directament als centres escolars, públics i concertats, i és la mateixa direcció del centre qui, juntament amb els serveis socials dels municipis, identifica els beneficiaris del programa ja que coneixen de primera mà la realitat de les famílies i alumnes. Segons això, es planteja el finançament compartit amb la família que va des del 25 al 100% del cost total del menjador, segons cada cas.

menjador3 gas natural

Projecte Beques Menjador d'Educo

"Volem aconseguir que els nens i nenes puguin tornar a menjar al menjador de l'escola, que és un dret que tenen. Així, d'una banda, garantirem una nutrició completa i equilibrada i eliminarem l'estigma que podria crear-se en alguns centres sobre els nens que no poden permetre's quedar-se al menjador escolar", afegeix Escobar.

Educo: Volem aconseguir que els nens i nenes puguin tornar a menjar al menjador de l'escola, que és un dret que tenen

"En tres anys aquesta iniciativa hem repartit 1,9 milions de dinars, sobretot gràcies a particulars, però també a empreses, que donen suport a la iniciativa i que consideren que la malnutrició infantil a Espanya és un tema que ens afecta a tots", ens explica la responsable de relacions corporatives Educo. L'objectiu és arribar aviat als 2 milions de dinars.

Col·laboració amb l'associació Dia Solidari

Una de les entitats que col·labora amb la Beques Menjador Educo és Dia Solidari, una associació formada per 2.000 empleats voluntaris de Gas Natural Fenosa. Des que es va crear fa vint anys, 2.200 nens i joves han pogut realitzar els seus estudis gràcies als seus projectes educatius.

Per finançar els seus projectes, els treballadors de l'energètica cedeixen voluntàriament un dia del seu sou a l'any. Per la seva part la companyia dóna el doble de la quantitat recaptada entre els treballadors i a més assumeix també les despeses derivades de la gestió, perquè el 100% dels diners recaptats anualment es destinin íntegrament a l'execució dels projectes.

2.200 nens i joves han pogut realitzar els seus estudis gràcies a Dia Solidari, de Gas Natural Fenosa

"En aquests moments, la col·laboració amb l'associació Dia Solidari de Gas Natural Fenosa és fonamental. Ells van decidir donar-nos suport cobrint totes les beques menjador que atorguem a les comunitats de La Rioja, Navarra i Galícia. Gràcies a ells, quan acabi aquest curs 2016-2017, haurem pogut repartir 60.000 dinars", apunta Escobar.

menjador4 gas natural

Projecte de l'associació Día Solidari

Contingut realitzat amb la informació de:

gas natural fenosa logo 6 364x182