En el marc del Dia Internacional del Medi Ambient, la companyia Autopistas, del grup Abertis, ha obtingut el certificat de garantia de qualitat ambiental. Un certificat que reconeix la flota tècnica del parc mòbil d’aucat i invicat com a vehicles respectuosos amb el medi ambient, contribuint així, a una reducció de les emissions de CO2. El distintiu que atorga la Generalitat de Catalunya, certifica aquells productes i serveis que compleixen amb uns requisits específics d’excel·lència ambiental.

Objectiu: contribuir a frenar l’efecte hivernacle

Autopistas aposta per la implantació de mesures d’eficiència energètica en tota la seva flota, amb l’objectiu de contribuir a frenar l’efecte hivernacle, gràcies a la reducció del consum de combustibles i la disminució d’emissions i gasos nocius a l’atmosfera. Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins el Pla Director de Mobilitat Sostenible d’Autopistas, preveu aconseguir una reducció del 20% de consum en el 2021 amb la renovació de tots els vehicles de la companyia.

La Generalitat de Catalunya ha atorgat l’etiqueta ecològica a Autopistas, amb la qual certifica el compliment dels requisits d’excel·lència ambiental, més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent, regulats per una sèrie de decrets de règim de medi ambient. La identificació de l’etiqueta ecològica, reconeix els vehicles de la companyia com una flota verda que contribueix a l’ecoeficiència i a la sostenibilitat en la planificació i gestió de mobilitat de vehicles de motor.

Autopistas avança en el seu compromís amb el medi ambient

Complint amb el seu compromís pel medi ambient, Autopistas ha substituït els vehicles ja amortitzats per nous, aquests darrers, amb la catalogació de baixes emissions de CO2. Una iniciativa que permet no només minimitzar l’impacte de la seva activitat a l’entorn, sinó que també contribueix a millorar la qualitat de l’aire urbà, la salut pública i a frenar l’efecte hivernacle.

Per a l’obtenció d’aquesta certificació, aucat i invicat han estat avaluades sota uns criteris ambientals que analitzen aspectes relacionats amb la gestió de la flota, el tipus i l’estat dels vehicles, el coneixement dels conductors en conducció eficient i d’altres accions que impliquen un compromís de millora ambiental impulsades per la companyia. Entre els paràmetres analitzats, destaca el pla d’estandardització, de vehicles lleugers i pesats, que permetrà a Autopistas reduir un 20% de consum durant el 2021, respecte al 2016.

Una altra mesura implementada en la renovació d’aquesta flota, és el desenvolupament d’un pla de formació en conducció eficient dirigit als empleats d’Autopistas, una iniciativa que comporta un major estalvi de combustible i a la millora del manteniment dels vehicles de la companyia. 

Autopistas treballa per aconseguir importants avanços en eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2

Al llarg dels darrers anys, Autopistas ha mantingut el seu compromís amb el medi ambient, treballant per aconseguir importants avanços en termes d’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

De fet, durant el 2013 la companyia posa en marxa el Pla Director de Manteniment Elèctric, que afavoreix la gestió de la xarxa d’autopistes des del prisma de l’eficiència i la sostenibilitat. Per arribar a assolir-ho, s’identifiquen les oportunitats de millora en aquest camp i es planifiquen les actuacions i el seu desplegament tècnic en les instal·lacions de les autopistes.

Seguint la línia de l’eficiència energètica, el 2016 s’inicia el Pla Director de Mobilitat Sostenible amb la certificació de la flota a Catalunya. Es preveu que l’Associació Espanyola de Gestors de Flotes d’Automòbils (AEGFA) i l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), depenent del Ministeri d’energia, turisme i agenda digital, certifiquin com a flota ecològica la totalitat del parc mòbil de la resta de concessionàries d’Autopistas abans de l’1 de gener de 2018.

L’aposta d’Autopistas per frenar l’efecte hivernacle permetrà contribuir amb l’objectiu d’Espanya de reduir un 26% les emissions, generades principalment en el transport i l’ús residencial de combustibles, i amb l’objectiu de la Unió Europea de disminuir un 40% de les emissions el pròxim 2030 respecte a 1990.